advantage

<< امتیاز فرش پزشکی >>

فرش پزشکی به عنوان تولید کننده این بستر را برای هموطنان عزیز فراهم نموده تا محصول دلخواه خود را به قیمت تولید و با کیفیت عالی تهیه نماید . همچنین امکان طراحی فرش مورد انتخاب شما بر روی عکس منزلتان از خدمات رایگان فرش پزشکی ‌می‌باشد.

customer1 300x188 1

<< مشتریان ما >>

فرش پزشکی ارائه دهنده فرشهای دستباف تبریز به مشتریان محترم خود از سرتاسر کشور عزیزمان ایران و همچنین هموطنان عزیزمان از سرتاسر جهان می‌باشد.

 

<< محصولات فرش پزشکی >>

فرش پزشکی با بیش از ۳۰ سال سابقه ، تولید کننده و ارائه دهنده انواع فرشهای دستباف تبریز در اندازه ها و طرحهای زیر برای هموطنان عزیز می باشد :

ذرع و نیم سالاری ، ذرع و نیم خطیبی ، ذرع و نیم علیا ، ذرع و نیم ماهی ، ذرع و نیم نوین فر ، ذرع و نیم هریس

مشاهده طرحهای ذرع و نیم ( ۱/۵ متری )

جفت ذرع و نیم سالاری ، جفت ذرع و نیم خطیبی ، جفت ذرع و نیم علیا ، جفت ذرع و نیم ماهی ، جفت ذرع و نیم نوین فر ، جفت ذرع و نیم هریس

مشاهده طرحهای جفت ذرع و نیم ( جفت ۱/۵ متری )

قالیچه سالاری ،قالیچه خطیبی ، قالیچه علیا ، قالیچه ماهی ، قالیچه نوین فر ، قالیچه هریس

مشاهده طرحهای قالیچه ( ۳ متری )

جفت قالیچه سالاری ،جفت قالیچه خطیبی ، جفت قالیچه علیا ، جفت قالیچه ماهی ، جفت قالیچه نوین فر ، جفت قالیچه هریس

مشاهده طرحهای جفت قالیچه ( جفت ۳ متری )

فرش دستباف ۶ متری سالاری تبریز ، فرش دستباف ۶ متری خطیبی تبریز ، فرش دستباف ۶ متری علیا تبریز ، فرش دستباف ۶ متری ماهی ، فرش دستباف ۶ متری نوین فر تبریز ، فرش دستباف ۶ متری تقی زاده تبریز ، فرش دستباف ۶ متری هریس

مشاهده طرحهای ۶ متری

فرش دستباف جفت ۶ متری سالاری تبریز ، فرش دستباف جفت ۶ متری خطیبی تبریز ، فرش دستباف جفت ۶ متری علیا تبریز ، فرش دستباف جفت ۶ متری ماهی ، فرش دستباف جفت ۶ متری نوین فر تبریز ، فرش دستباف جفت ۶ متری تقی زاده تبریز ، فرش دستباف جفت ۶ متری هریس

مشاهده طرحهای جفت ۶ متری  

فرش دستباف ۹ متری سالاری تبریز ، فرش دستباف ۹ متری خطیبی تبریز ، فرش دستباف ۹ متری علیا تبریز ، فرش دستباف ۹ متری ماهی ، فرش دستباف ۹ متری نوین فر تبریز ، فرش دستباف ۹ متری تقی زاده تبریز ، فرش دستباف ۹ متری هریس

 مشاهده طرحهای ۹ متری

فرش دستباف جفت ۹ متری سالاری تبریز ، فرش دستباف جفت ۹ متری خطیبی تبریز ، فرش دستباف جفت ۹ متری علیا تبریز ، فرش دستباف جفت ۹ متری ماهی ، فرش دستباف جفت ۹ متری نوین فر تبریز ، فرش دستباف جفت ۹ متری تقی زاده تبریز ، فرش دستباف جفت ۹ متری هریس 

مشاهده طرحهای جفت ۹ متری

همچنین فرشهای ۱۲ متری ، جفت ۱۲ متری و اندازه های بزرگتر نیز ارائه میگردد 

تراکم بافت محصولات فرش پزشکی غالبا ۳۰ رج ، ۴۰ رج ، ۵۰ رج و ۶۰ رج می باشد

محصولات فرش پزشکی به قیمت تولید خدمت هموطنان عزیز ارائه میگردد.

شماره تلفن تماس : 09146628953 ( پزشکی )

آدرس دفتر مرکزی : آبرسان ، طبقه فوقانی قنادی کوماج ، واحد 4

مشاوره رایگان

طراحی رایگان

ارسال رایگان

به بالا بروید